BDSM

фебруар 3, 2010

EROTSKE BATINE (SEXUAL SPANKING)


EROTSKE BATINE (SEXUAL SPANKING)

Rebecca F.Plante


Tradicionalno, dobijanje batina ili  dobijanje po guzi, bilo je izvršavano kao oblik kazne. Ipak, najverovatnije je da su pojedine osobe u svakom društvu, shvatile da batine mogu da probude seksualnu želju i da se mogu uvrstiti u erotsku praksu. U prastarom hinduističkom seks priručniku Kama Sutri, postoji deo koji govori o “ljubavnim udarcima” i daje detaljna uputstva  o načinu, kako treba najefikasnije primenjivati udarce da bi se pobudila seksualna želja.

Određeni procenat radnika u seksualnoj industriji, uglavnom prostitutki je, kroz istoriju, koristio blage batine, kao način da uzbude klijenta.

Erotske batine se mogu posmatrati kao set različitih aktivnosti, koje mogu da uključuju vezivanje, dominaciju i sado-mazohizam. Svrha erotskih batina je da se postigne emocionalno i seksualno zadovoljstvo za jednog ili oba partnera. Igra značajnu ulogu u scenama koje ispunjavaju fantazije o kažnjavanju i disciplini, koje mnogi učesnici smatraju veoma uzbuđujućim.

U ovoj studiji sam obradila aktivnosti heteroseksualne grupe muškaraca, koji uživaju u tome da izlupaju heteroseksualne žene uz njihovu saglasnost, kao deo predigre, erotske i seksualne aktivnosti. Svoje istraživanje ograničila sam na nekoliko pitanja.:

-“Na koji način osobe koje učestvuju u neuobičajnim seksualnim aktivnostima, shavataju i tumače takva seksualna interesovanja?”;

-“Kako umanjuju uticaj stereotipno negativnog mišljenja okoline o tome?”;

-“Koliko se osoba zaista uključuje u ovakvo seksualno ponašanje, s obzirom na to da na prvi pogled izgleda, da je karakteristično samo za nekoliko potpuno neuobičajnih osoba?”

Osobe koje učestvuju u ovim aktivnostima, svesne su načina na koji se govori i kako ljudi ponašaju u uobičajno seksualnom izražavanju, kao i toga da se njihove aktivnosti često proglašavaju bolesnim i nenormalnim. Zbog toga, pokušavaju da predefinišu nenormalnost i za to koriste različite strategije i tehnike, kako bi neutralisali negativne stavove.

Oni prikupljaju i šire popularne kulturne natpise, kako bu “dobijanju po guzi” dali seksualno značenje i govore da je većina ljudi zainteresovana za to, ali jednostavno nisu svesni svojih želja. Oni su svesni toga da bi ih tradicionalisti osudili zbog onog što rade, pa su stvorili veliki broj međunarodnih oruđa, pomoću kojih odlučuju da li da predstave ovu priču drugima ili ne.

Osobe koje su učestvuvale u ovoj analizi, razlikuju se od sado-mazohista i jasno definišu svoja interesovanja dominantne ili potčinjene osobe, u scenama koje uključuju samo žene koje dobijaju erotske batine od muškaraca.

Po definiciji, erotske batine širih aktivnosti u koje spadaju i vezivanje, dominacija i sadomazohizam. U to ulazi široki spektar pratećih aktivnosti, koje nisu usmerene samo na kažnjavanje, ponižavanje, vezivanje, torturu i vezvanje očiju. Kao set seksualnih aktivnosti, sadomazohizam nije ograničen na određenu grupu, jer su učesnici homoseksualci, heteroseksualci, biseksualci, panseksualci i travestiti. Mogućnost da se nađu u određenoj ulozi, da promene identitet i ostvare svoje fantazije, otvara S&M za učesnike bilo koje seksualne orjentacije. Naravno, uloge koje različito seksualo orjentisani učesnici imaju, svrstavaju ih u manje podgrupe.

Prvobitno istraživanje učesnika je pokazalo da se učesnici u erotskim batinama, razlikuju od ostalih članova S&M društva, objašnjavajući da ove aktivnosti imaju dubok koren u impulsima stvorenim u detinjstvu. Sa druge strane, skorašnja sociloška i etnografska istraživanja, koja su obuhvatila znatno veći broj osoba u odnosu na psihološka, postavila su S&M i erotske batine u okvir seksualne igre. Ona su vođena pitanjem “Zbog čega određena osoba ima seksualna interesovanja slična drugoj osobi, bez obzira da li se radi o uobičajnim ili neuobičajnim, svakodnevnim ili neobičnim, konvencionalnim ili nekonvencionalnim interesovanjima?”

ZNAČENJE EROTSKIH BATINA

Gagnon i Simon (1973, 2005) su prvi prepoznali i izneli ideju seksualnih scenarija, tih socioloških otisaka, koja vode naša erotska interesovanja. Scenario određuje ko, šta, gde, kada, zašto i kako naše seksualnosti i seksualne prakse. Scenarija mogu biti, od najširih do najužih nivoa, povezana sa kulturnim, društvenim, međuljudskim ili unutrašnjim osećanjima ličnosti.

Scenarija o unutrašnjim osećanjima uključuju priče koje sami sebi pričamo, sećanja i unutrašnja uvežbavanja. Usvajamo ih na osnovu pokazatelja, koje preuzimamo iz određene kulture, podkulture i socijalnih kontakta sa drugim osobama.

Scenarija o međuljudskim odnosima se razvijaju direktno iz kontakta sa drugim osobama.

Kulturni scenario uključuje ideologiju, usmeravanja i očekivanja na nivou manje grupe, kakve su, na primer, etničke ili religiozne grupe.

Na kraju, najširi, društveni scenario, potiče od usmeravanja, ideologija i očekivanja na sveopštem društvenom nivou.

Standardni društveni scenario ne uključuje erotske batine. Uobičajni heteroseksualni scenario, erotskim smatra osnovne seksualne aktivnosti, kakve su poljupci, milovanje grudi, stimulacija genitalija i prodiranje penisa u vaginu.

Kako onda dolazi do toga da pojedine osobe preprave i transformišu ovako uobličen osnovni društveni scenario? Na koji način bi osoba izložena široko prihvaćenom društvenom mišljenju i definicijama šta se smatra prihvatljivim u seksualnoj praksi, proširila ovaj scenario i u njega uključila erotske batine? Još direktnije, kako pojedinac prilagođava njegov ili njen seksualni scenario, kako bi se uključio u aktivnosti koje su žigosane kao sramotne (stigma).

Stigma, odnosno ovakvo žigosanje, diskredituje identitet osobe (Gofman, 1963). Osobe koje učestvuju ili ih zanimaju erotske batine, opterećene su mogućim žigom sramote, koji još nije otkriven, koji skrivaju od ostalih konvencionalnih osoba.

Prema Gofmanu: “Čak i kada osoba ima izuzetno jaka osećanja i želje, najverovatnije će pokazivati najnormalnija interesovanja i upotrebnjavati uobičajne strategije, pokušavajući da želje koje se smatraju nenormalnim, prikrije od drugih.”

Svest da postoji mogućnost da sramno žigosani, odnosno stigmatizovani, zahteva kontrolu utiska koji ostavlja, kako bi odredili kome smeju da otkriju svoje želje, u cilju da ta interesovanja i dalje ostanu skrivena od društva.

Jedan od mehanizama koji omogućava osobi da nastavi da učestvuje u neuobičajnim seksualnim aktivnostima, predstavlja “antižigosanje”, odnosno zahtev da navedene aktivnosti budu prihvaćene i odbacivanje dominantnih normi koje takve aktivnosti definišu kao neprihvatljive. Sa punim poštovanjem prema erotskim batinama kao seksualnoj aktivnosti, ovo se uglavnom odnosi na ubeđenje da smo u stvari svi zainteresovani za takvo iskustvo, samo nismo svesni toga.

Manjinske seksualne podkulture, često razvijaju ironične definicije koje se odnose na uobičajne seksualne aktivnosti. Opis koji se najčešće koristi je “vanila” seks, odnosno seksualna aktivnost koja je bez strasti, mlaka, prazna, dosadna i bez uzbuđenja. Predstavljanjem seksa koji sadrži samo elemente prihvaćene društvenim normama u nešto negativno i bezlično, daje se mogućnost da oni koji vole drugačije aktivnosti u seksu, odbace standardne društvene scenarije, kako bi svoje želje prihvatili kao normalne. Ovo je najčešći oblik “antižigosanja”.

Druga strategija predstavljanja drugačijih seksualnih sklonosti je stvaranje priča, koje opisuju njihove karakteristike i istoriju i predstavljanje ovakvih priča u okviru društveno prihvaćenih seksualnih okvira. Plamer (Plummer) je 1995. godine razmatrao seksualne priče koje potiču iz različitih krugova i došao do zaključka da se stvaraju obrasci drugačijeg pristupa koji se posebno oblikuju da bi dobili određeno društveno značenje. Uprkos tome što ovakve priče predstavljaju seksualne razlike kao normalne, one su u stvari pokušaj da se učesnici u neuobičajnim seksualnim aktivnostima predstave kao normalni, kako bi se uklopili u širi društveni kontekst.

Simon je 1996. godine primetio da postoji težnja da se seksualnost prikaže kao osnovna potreba i postavi u okvir ljudskog genoma ili kao proizvod unutrašnjih želja. Tako će, na primer, homoseksualci sve više tvrditi da su rođeni sa interesovanjem za isti pol, da samo slušaju impuls koji je stalno bio prisutan i da je taj impuls osnovni sastojak njihovog seksualnog bića. Želja za ovkvim predstavljanjem osnove seksualnog bića je društveno motivisan i direktno povezan sa društvenim mišljenjem o tome šta je prihvatljivo, a šta ne u seksualnoj praksi.

“Kada se jednom nešto prihvati kao normalno” – kaže Simon – “način na koji to razumemo zasniva se na dobijenim objašnjenjima, pa tako shavatamo i druge varijacije sličnog seksualnog ponašanja, što nas pokreće da ih prihvatimo i predstavimo drugima kao normalne.”

Po ovoj logici, erotske batine se ne prihvataju kao normalne i društvo zahteva prihvatljivo objašnjenje o tome, kako se i zbog čega razvijaju ovakva interesovanja.

Sa druge strane, akteri u erotskim batinama, zahtevaju da društvo prepozna realnost negativnog žigosanja ove pojave. Društvene norme o seksualnom ponašanju, predstavljaju osnovu za razvijanje ličnosti. Osobe koje odstupe od ovih normi brzo shvataju da će ostali članovi društva, najverovatnije da ih osude i žigošu, zbog njihovih seksualnih interesovanja i aktivnosti. Da bi se suprotstavili ovakvim osudama i žigosanju, osobe drugačijih interesovanja moraju da razviju slične strategije i stvore društveno prihvatljive priče o svojoj seksualnosti i seksualnim interesovanjima.

STUDIJA

Moje istrađivanje bavilo se članovima slobodno organizovane grupe odraslih osoba, koji su zainteresovani za primenjivanje i dobijanje batina uz obostranu saglasnost. Svim učesnicima su informisani o istrađivanju i dali su saglasnost da budu uključeni u ovu studiju. Zbog osetljivosti teme, učesnici su opisani na takav način da njihov identitet ne može da se utvrdi. S obzirom na to da je u istraživanje uključeno i direktno posmatranje događaja, trebalo bi da objasnim i moju poziciju na terenu. Uspela sam da se približim grupi preko dugogodišnjeg člana grupe, Džima, koji je odigrao ključnu ulogu u prikupljanju informacija i omogućavanju približavanja članovima grupe. Upoznali smo se n profesionalnom seminaru i upustili se u razgovor koji nije imao seksualnu tematiku, Džim je pomenuo da je već dugo zainteresovan za erotske batine. Ovim priznanjem, želeo je da vidi i proceni da li može da mi veruje. Želeo je da dobije i odgovor na pitanje da li mene zanima iskustvo sa dobijanjem ovakvih batina.

Godinu dana kasnije, Džim mi je rekao da se nadao da da će odgovor biti pozitivan, jer u okviru zainteresovanih grupa, nije bilo dovoljno žena, posebno ne mlađih. S obzirom na to da je moje interesovanje bilo isključivo usmereno ka istraživanju, rad na terenu bio je ispunjen dilemama, nesigurnošću i konfliktima, koji se zaista često pojave u kvalitetnom istraživanju. Nikada nisam slagala ili drugačije prikazala svoja interesovanja, kako bi mi omogućili pristup događajima i sva moja istraživanja bila su ograničena na posmatranje.

Džim mi je omogućio pristup kompleksnoj i dinamičnoj zajednici osoba koje vole erotske batine, a sam rad na terenu uključivao je njihove žurke, koje se diskretno održavaju u hotelima u malim gradovima, na terenima koji su udaljeni od gužve u saobraćaja, zatim intervijue, povremene razgovore i posmatranje privatnih scena u kojima učestvuju dve osobe. Dodatno istraživanje uključilo je i čitanje priča, pisama i časopisa posvećenim erotskim batinama. Pregledala sam i torbe sa igračkama odnosno stvarima koje ove osobe koriste u kojima je najčešće bilo raznih vrsta kaiševa, bičeva, četki za kosu i tabli (paddles). Proširila sam oblast istraživanja i u njega uključila i druge aspekte šireg sveta sado-mazohizma, što je uključilo posmatranje dešavanja u seks klubovima, pregledavanje web sajtova, intervijue sa osobama koje u svoje seksualne aktivnosti uključuju S&M i posetu javnim okupljanjima, kakav je sajam fetiša u Bostonu. Terenski rad je obuhvatio Boston, Nju Hempšir, Nju Jork, Nju Đžersi i Atlantu u periodu od 1993. do 2000. godine.

PRIČE O EROTSKIM BATINAMA I STRATEGIJE NEUTRALIZACIJE

Način na koji učesnici govore, kako bi objasnili svoja interesovanja za erotske batine veoma su slična pričama drugih, koji žele da prilagode uobičajne seksualne standarde svojim interesovanjima. Muškarci koji vole da “izlupaju” svoji partnerku govore o tome da su oduvek imali ovakva interesovanja. To je veoma slično objašnjenju homoseksualaca, kada pokušavaju da objasne interesovanje za isti pol.

Sa druge strane, žene koje vole da ih partner “izlupa”, kažu da im je bilo potrebno mnogo godina da shvate i prihvate svoja interesovanja, slično kao većina lezbejki koje su provele monogo godina u aktivnom heteroseksualnom životu, pre no što su shvatile da su seksualno orjentisane ka istom polu.

Muškarci su želeli da ovakava interesovanja predstave kao osnovu svoje ličnosti, dok su žene želele da ih predstave kao deo svog odnosa sa drugim osobama, opisujući uticaj partnera kji su im pomogli da razviju svoja seksualna interesovanja. I muškarci i žene objašnjavali su svoja interesovanja tvrdnjom da svaka osoba ima skrivene želje u vezi erotskoih batina.

Istraživanje je pokazalo da muškarci češće razvijaju interesovanje za S&M i da se ono kod njih pokazuje u ranijim godinama u odnosu na žene. Istraživanje koje su sproveli Breslo, Evans i Lengli 1985. godine na 130 muškaraca i 52 žene, pokazalo je da 90% muškaraca znalo za svoja interesovanja u S&M-u pre napunjene dvadesete godine, a da je do 14-te godine gotovo polovina već imala iskustva u ovoj oblasti. Studija iz 2002. godine provedena na 342 muškarca i žena, učesnika u S&M-u, pokazala je da je 90% muškaraca tvrdilo da su još u detinjstvi i kao adolescenti imali fantazije koje su povezane sa S&M-om. Da bi sprečili javnu osudu, većina njih razvila je strategiju koja se u osnovi temelji na rečenici: “Rođen/a sam ovakav/a, to je ono što jesam. Tu nemam izbora zato me nemoj odbacivati.”

Pojedini muškarci i žene su govorili o tome da su, kao deca, često dobijali batine i na taj način stvarli vezu između tih ranih delova svog života i seksualnog uzbuđenja koju donosi “kažnjavanje”. Ovakva strategija na neki način govori da osoba nije sama svojevoljno odabrala svoja seksualna interesovanja.

Tejlor i Ušer su, u istraživanju iz 2001. komentarisali: “U ovakav stav je obično utkana delimična svest o S&M-u kao neuro-psihološkoj komponenti, u kojoj bol i seksualna želja postaju nerazdvojni.”

Drugi nisu dobijali batine kao deca, ali bez obzira na to svedoče o svom dugogodišnjem interesovanju za erotske batine. “Još kada sam imala pet godina” – objašnjavala mi je Kristina – “Bolje reći od kada pamtim, želela sam da dobijem batine. Mislila sam da to nije normalno i nikome nisam govorila o tome veći deo svog života.”

Prisećajući se kada je prvi put osetio interesovanje za erotske batine, Preston mi je rekao:”Imao sam 12 godina kada sam video plakatu na kojoj je, pored ostalog pisalo “prelepa ženska guza” sa slikom devojke u tangama. Kada sam ga pogledao, pomislio sam “Kao stvoreno je da ga izlupaš”.”

Ali priča se, u zavisnosti od osobe, pomalo razlikovala, stvarajući široki spektar interesovanja. Džim na primer, nije mogao jasno da kaže kada se kod njega prvi put razvilo interesovanje za erotske batine. Njegova supruga je znala za Džimova interesovanja, ali nije želela da učestvuje u tome i odbijala je da ide na okupljanja. Džim, Kristina i još nekoliko učesnika opisalo je odnose u koje su uključene erotske batine, ali ne i seksulano sjedinjavanje ili bilo koje druge seksualne aktivnosti. Ovi odnosi bili su ispunjeni poverenjem. Za žene koje su učestvovale, upravo je puverenje bilo ključno za dobru scenu u kojoj su se osećale opušteno. Centralna stvar bilo je stvoriti događaj iz mašte, odnosno ostvariti fantaziju, u kojoj muškarac ima ulogu “telesnog vaspitača”, odnosno telesno-fizičkim kažnjavanjem disciplinuje i vaspitava ženu. Ipak, Kristina i Belinda su priznale i objasnile svoja interesovanja muškarcima za koje su se kasnije udale. Oni su uspeli da spoje seksualne želje za erotskim batinama i disciplinom, sa uobičajnim seksualnim radnjama. Uključivanje erotskih batina i discipline u ove odnose, omogućilo im je, kao i drugim ženam učesnicama, da se osećaju manje usamljeno ili, kako bi Kristina rekla: ”Nisam se više osećala kao nakaza.”

Međutim, ukoliko se nije radilo o odnosu sa partnerom, ženama i muškarcima iz ove grupe, bilo je veoma teško da potpuno prihvate i razumeju sebe i svoje želje.

Majkl je, na primer, na početku mislio da je jedina osoba na svetu koja se pali na ovu “bizarnu perverziju”. Tek kada je posle pet ili šest godina pronašao knjige i publikacije o erotskim batinama, shvatio je da nije sam. U početku je osećao da su privlačnost i želje koje je imao u vezi erotskih batina “bizarne”, a ovakvo viđenje je, po svemu sudeći, stvoreno u društvenim krugovima u kojima se kretao u jednoj državi na srednjem zapadu SAD-a, gde je rođen. Zvanični stav društvene zajednice težio je ka tome da se zabrane knjige i publikacije o erotskim batinama, a kao glavni razlog navodilo se da one podstiču nasilje nad ženama.

Majkl je rekao da je od presudnog značaja bio trenutak kada je našao knjigu koju je napisao pravi učesnik i poznavalac svega što okružuje ljude koji vole erotske batine, jer su do tada publikacije koje je imao priliku da vidi pisali ljudu “koji su samo želeli da na brzinu zarade koji dolar”. Te knjige nisu bile dovoljno relane, samim tim ni dovoljno prihvatljive, u odnosu na knjige koje je kasnije pronašao.

Nekoliko učesnika je čitalo knjige opšteg sadržaja u kojima se na neki način spominju batine. Džim je bio izuzetno znatiželjan u vezi popularne kulture u kojoj se spominju erotske batine. Ove priče u osnovi nisu imale seksualne detalje, ali su za njega bile nbijene seksualnom energijom. On je svoja seksualna interesovanja uobličio kroz objašnjenje da svako treba da proba erotske batine, govoreći da u tome nema ničeg neobičnog i perverznog. Kda je reč o učesnicima u erotskim batinama Džim kaže: “Stalno se pitamo ko smo, istražujemo sebe i svoju “perverznu” stranu, tražeći odgovor na pitanje da li je to normalno.”

Novi učesnicu su posebno osetljivi na ovo pitanje. Endru kaže: “Znate, ne mogu da verujem da sam ovde. Gledam oko sebe i pitam se šta ja uopšte radim ovde. Mislim, ja nisam kao ovi ljudi. Ovo nije sve što radim i što me zanima.” On je pokušao da neutrališe odbojnost prema sebi tako što se uporedio sa drugim učesnicima u erotskim batinama. Nagovestio je da ostali stalno misle i da su stalno fokusirani na erotske batine, ali da je on normalan jer je njegovo interesovanje za erotske batine samo mali deo njegovog identiteta. Rekao mi je, takođe, da me smatra “stereotipno privlačnom”, pokušavajući da neutrališe moguću osudu toga što ga privlače erotske batine, iskazivanjem i vrednovanjem drugačijeg tipa privlačnosti.

Još jedna tehnika neutralizacije osude išla je sličniom putem. Bio je to pokušaj da se žurke posvećene erotskim batinama prošire drugim temama vezanim za normalan život, kako ovo ne bi postao jedini cilj okupljanja. Nekoliko muškaraca koji su pohađali ovakve žurke definisali su ih kao izuzetno sterilne.

Majkl je rekao: ”Postoji želja da se govori o drugim stvarima, politici, sportu, bilo čemu drugom, samo ne o erotskim batinama, a to je posebno izraženo kod muškaraca.”

Povlačenjem ili izbegavanjem ove teme koja je u osnovi spojila ovu grupu, učesnici su umanjvali značaj erotskih batina za njih, kakav je primer Endrua, ostavljajući utisak da imaju interesovanja i za druge stvari osim erotskih batina.

Tehnika neutralizacije osude, koja je uobičajna među učesnicima, posebno muškarcima, bilo je jasno stavljanje granice između njih, koje zanimaju erotske batine i ostalih koje zanima S&M uopšte. Postoji široki spektar aktivnosti u S&M-u, bičevanje, vezivanje, način oblačenja kakav je lateks ili kožna garderoba i gluma odnosno preuzimanje pojedinih uloga. Veliki broj izraza koji se koriste u S&M-u, preuzet je i koristi se među učesnicima u erotskim batinama. Iako oni imaju potrebu da se izdvoje iz S&M-a, osim erotskih batina i drugi oblici nanošenja bola su često uključeni u njihove igre. Pa, ipak, učesnici su u osnovi definisali S&M kao “zaista perverzno” i “radnje u kojima učestvuju pravi čudaci”. Ovakvom strategijom, članovi jedne grupe omalovažavaju drugu sličnu grupu, sa ciljem da smanje uticaj društvene osude druge grupe ne njih. Oni kažu: ”Mi smo normalniji od njih. Oni su zaista nenormalni.”

ŽURKA I PRAVILA PODKULTURE

Na zabavi kojoj sam prisustvovala, desilo se nešto što je stvorilo trenutak u kome su učesnici pokušali da predstave svoje aktivnosti kao normalne, za razliku od S&M-a. Na zabavi je bilo 50 osoba, 35 muškaraca i 15 žena, uglavnom belaca iz srednje ili više srednje klase. Neki su doputovali sa zapadne obale i sa srednjeg zapada Amerike, na Istočnu obalu, gde je održan ovaj skup. Bio je ovo društveni događaj, na kome su sreli ljudi sličnih životnih stavova. Za mnoge učesnike, komunikacija koju su ostvarivali do tada, bila je uglavnom dopisivanjem, a ovaj sastanak je bio njihovo prvo upoznavanje licem u lice. Drugi su sa sobom doveli stalne partnere. Dešavanja su uključivala isključivo erotske batine, a seksualno sjedinjavanje ili oralni seks, bio je rezervisan samo za bračne parove ili one koji su već u vezi. Jedan bračni par opisao je erotske batine kao poseban deo, ali istovremeno i osnovni u njihovom seksualnom odnosu.

Organizatori žurke podelili su obaveze, s obzirom na to koliko je stgvari trebalo da bude urađeno. Muškarci su težili ka tome da jednostavno organizuju vreme i mesto dešavanja kao i da učesnici imaju obezbeđenu hranu i piće, dok su žene učestvovale u temeljitijim pripremama, u koje su bile uključene dekoracija i organizovanje javnih erotskih batina i demonstracija. Povremeno su i učesnici sami organizovali javne demonstracije, izvodeći scene batina u glavnoj Sali za okupljanje u prisustvu drugih učesnika koji su željno posmatrali.

Organizatori ove zabave isplanirali su aukciju “Ulažem udarce”. Žene koje su učestvovale na okupljanju bile su pozvane da licitiraju brojem udaraca koje žele da dobiju od muškaraca koji su na pozornici pokazivali bicepse, mišiće ruku i veličinu šake. Domaćica zabave pokazala je veličinu svoje šake, koju su žene mogle da uporede sa veličinom šake muškaraca, kako bi ostale žene koje licitiraju mogle da upored potencijal za erotske batine kod muškarca. Na kraju je svaki muškarac morao da kaže, najstrožim i najozbiljnijim glasom “Mlada damo, odmah legni preko mog kolena!”. Najveću “cenu” na aukciji postigli su: mušakarac koji je izgledao najlepše u sterotipnom smisli, muškarac sa najvećom šakom i dva muškarca koji su bili pozbati kao dobri “spankeri”.

Izdvojila se grupa od šest žena koje su ostale poslednje da licitiraju. Mnoge prisutne žene komentarisale su licitaciju jedne učesnice – Analise. Ona je dobila mladog zgodnog muškarca sa izlicitiranih 600 udaraca, nakon što je već dobila muškarca sa velikom šakom sa izlicitiranih 400 udaraca. kada su druge dve žene udružile svoju ponudu i izlicitirale 500 udaraca od Majkla koji je io poznat kao neko ko ima dobar osećaj i udarac, vredan poverenja i čvrst, pitale su Analisu, da li želi da podeli svojih izlicitiranih 600 uadaraca sa nekim.

“Ne.” – odgovorila je ona. Delovala je uvređeno predlogom da podeli udarce sa nekim. Iza Analisinih leđa, druge žene su osuđivale njeno ponašanje. Jedna od njih je rekla: “Nema šanse da ona izdrži sve to. Biće joj neophodan jastuk na kome će sedeti posle hiljadu udaraca.”. Druga žena je šapatom odgovorila: “Uhhh…Pa ona je potpuno luda.” i pogledala je sa prezirom.

Ove žene su shvatile Analisinu želju da dobije hiljadu udaraca od dva različita muškarca kao mazohizam, kao želju da oseti bol. Žene na zabavi nisu povezivale erotske batine sa mazohizmom, bolom ili S&M-om.

Belinda mi je rekla: “Radi se više o tome da je nekome stalo do mene toliko da želi da me prevaspita, da me održi na dobrom putu, kada se ponašam kao nedoraslo dete.”

Želja žena da dobiju batine, bila je emocinalne prirode, kao aktivnost u okviru ljubavi i brige za nekoga – ne kao želja za tim da budu ponižene i da im neko nanese bol.

Jedan muškarac je objasnio razliku između S&M-a i erotskih batina, na sledeći način: “Za muškarce koji su prvi put ovde teško je da da nađu partnerku koji bi izlupali, jer ima manje žena među nama, a one inače vole da budu sa partnerima kojima mogu da veruju. Teško je takođe da znate koje su granice do koje možete da idete  sa ženom, jer ćete se naći u situaciji da ona viče “Ne, ne, prestani, stani.” i vaš prirodni instinkt biće da prestanete. Ovi znaci predstavljaju ključnu razliku između S&M-a i erotskih batina, jer u drugom slučaju učesnici smatraju da muškarci koji izlupaju ženu čine to da bi je emotino upotpunili ili ispinili, ne zbog toga da bi joj naneli bol. Ovaj način razmišljanja pojavljuje se u mnogim pričama o erotskim batinama, kao i u Belindinim rečima, da je nekome stalo do nje dovoljno da je vaspitava.

Drugi muškarci i žene koji su učestvovali, opisali su svoja interesovanja na sličan način, iako su muškarci uglavnom odmah prihvatali i seksualni element. Oni su govorili da postoji erotski naboj kada se žena gole guze uvija na vašem kolenu.

Tu je otkriveno i zlatno pravilo: postoji za svaku ženu pravi broj udaraca ko treba da primi, prava mera discipline koju želi i prava doza erotike koju dobije. Licitiranje sa previše udaraca, smatralo se u ovom slučaju preteranim i više se nije radilo o tome da li je žena detinjasta, već se priča prebacija na bol i mazohizam.

Još jedno neizgovoreno pravilo pojavilo se na ovoj zabavi, kada se jedna žena usudila da ponudi da izlupa muškarca. Kako je zabava priređena za žene koje žele da dobiju batine i muškarce koji imaju želju da izlupaju žene, većina žena bila je uvređena ovakvim činom promene strana. Samo četvorica muškaraca su licitirala za nju. Odbila je da na sceni kaže: “Momče, odmah legni preko mog kolena!”, a na kraju je ponudila svoj četvorici da dođu u njenu sobu kako bi redom mogla da ih izlupa.

Pojedini učesnici zabave su odobravali ponudu ove žene, ali je većina bila nezadovoljna činjenicom da je ona menjala strane, svesni da će pošto izlupa muškarce i sama dobiti po guzi.

“Ona čak nije ni svesna na kojoj je strani.” – rekla je jedna žena.

Ipak i ova žena koja je menjala strane ima svoje limite i postavlja granice. Melani, jedna od učesnica, da li bi je zanimalo da izlupa i ženu, ali je njen veoma hladan odgovor bio “Ne”. Iako je u ovakvoj grupi ljudi ona očigledno viđena kao neprihvatljiva i devijantna, ostala je jasno heteroseksualno nastrojena, u skladu sa širim viđenjem seksualne orjentacije prihvaćenom na skupu,

Bez obzira na sve, u skaldu sa obučajima podkulture ove određene zajednice, sva opisana ponašanja bila su sa proširivanjem normi prihvatanja određenih pojava. Žena koja je želela previše udaraca od partnera koje nije poznavala – bila je van granica nepisanih pravila. Ponašanje žene koja je ponudila da izlupa muškarce na skupu koji je imao jasno određeme uloge, gde jedino muškarci mogu da izlupaju žene, takođe je bilo neprihvatljivo za ovu zajednicu.

Pre početka zabave jedan od učesnika je rekao: ”Žene koje žele da izlupaju nekoga su u istoj ravni sa dominama u S&M scenama. Većini heteroseksualnih muškaraca koji primenjuju erotske batine ne bi se svidelo da priznaju da žele da ih dobiju, nasuprot muškarcima u S&M scenama, u kojima muškarci žele da budu potčinjeni ili su mazohistički nastrojeni partneri.”

Najveću osudo doživela je žena koja je menjala strane, a ne muškarci koji su joj ponudili svoju guzu za batine, niti žena koja je preterala sa brojem udarac koje želi da primi. Ovo se najverovatnije desilo zbog toga što je uloga učesnica bila jasno definisana. Bile su tu zato što žele da ih neko izlupa po guzi. S obzirom na to da je muškaraca bilo gotovao tri puta više, trudili su se da budu prihvaćeni na sceni, da pokažu da im se može verovati i da su, na osnovu toga, poželjni partneri u erotskim batinama. Žene su bile stražari nad muškarcima koji su želeli da učestvuju u onome zbog čega su inače došli. Muškarci su bili tu da izlupalu žene koje to žele, ne da sami dobiju po guzi.

DISKUSIJA

Učesnici ove studije shvatili su javni razgovor i popularne priče o erotskim batinama, kao način da pokažu da su njihova interesovanja normalna. Posebno su zadovoljni bili realnim pričama u kojima su pronalazili seksualne komponente ove aktivnosti, pa makar on bila skrivena između redova. Na primer nekoliko učesnika je navelo aktivnosti u vezi batina u kući američkog pevača i zabavljača Pet Bouna (Pat Boone).

Jedan od učesnika je rekao: “Previše puta se dogodilo da neko od njega dobije po guzi. Tu je sasvinm sigurno bilo i nekog seksualnog naboja za njega.”

U autobiografskoj knjizi “Glad za pažnjom” čiji je autor ćerka Pet Bouna, Boni O Nil, ivica seksualnosti se nalazi u sledećem tekstu:

“Bila sam svesna da će rezultat neposlušnosti biti čvrsta, sigurna kazna. Bila sam čudno zahvalana na batinama koje sam dobijala, jer je to na neki način bilo oslobađajuće za mene, pobeda nad gunđanjem i osećanjem krivice. Posle batina došlo bi vreme za molitvu, plakanje i zagrljaje i to mi je davalo novi podsticaj i sigurnost u životu.”

Upravo ovakav tip anegdote je nešto u čemu su ispitanici najviše uživali. Boni je na neki način uživala u ovom obliku kažnjavanja, što većina osoba koje su ovo pročitale ne bi protumačila na drugi način.

Na sličan način učesnici su naveli brojne istinite priče, o seksualnoj strani dobijanja batina, kako bi i na taj način svoje aktivnosti predstavili kao normalne. Na primer, Madonina pesma “Hanky Panky”, popularna početkom 90-tih godina, govori o erotskim batinama kao o uobičajnoj i pozitivnoj stvari. Ranih devedesetih godina, u popularnom tok šou “Arsenio Hal Šou” dva puta su učestvovali gosti koji su pričali o “dobijanju po guzi”.

Glumac Robert Pastoreli, bio je popularan u to vreme zbog uloge u sitkomu “Marfi Braun” u kome se radnja odvija oko mlade, tvrdoglave, pametne televiziske novinarke, prokomentarisao je da bi Marfi Braun (koju u seriji igra kendis Bergen) dobro došlo da povremeno dobije malo po guzi.

Učesnici u istraživanju ukazali su i na gostovanje radiske zvezde Hauarda Sterna koji je često spominjao erotske batine u svojoj autobiografiji “Privatni delovi”. stern je pokušao da ubedi NBC da emituju uživo u jednom kasnom večernjem televizijskom progranu njega i izvesnu ženu koju bi izlupao, ali su cenzori to zabranili.

Slična je priča i o supružnicima glumcu Rajanu O Nilu i glumici Fari Favket, koji su često u intervijuima posredno spominjali situacije u kojima je ona “dobijala po guzi”, tokom njihivog dugogodišnjeg odnosa.

Kakvo je značenje ovih i drugih sličnih priča koje kruže u javnosti, za aktivnosti koje imaju snažno seksualno značenje za jedne, dok drugi na to gledaju kao jasan oblik kažnjavanja? Za osobe koje uživaju u erotskim batinama, ove izjave i priče su kao nebrušeno drago kamenje i pokazuju da postoji šire interesovanje za stvari koje oni primenjuju. Oni smatraju da ove anegdote otkrivaju širu društvenu fasciniranost fizičkim kažnjavanjem u bilo kom obliku i često ih nude kao dokaz da oni nisu usamljeni, niti da su njihova interesovanja neprihvatljiva društvu. Napori koje čine osobe iz ovakvih zajednica da jasno odvoje svoja interesovanja od sado-mazohista, predstavljaju još jedan pokušaj dokazivanja da ovakva interesivanja nisu neprihvatljuva ili da su barem prihvatljivija od drugih.

da li je zaista tačno da je S&M, kao ekzotično i neobično zadovoljstvo, deo svih nas? Ako je tako, da li ono pokazuje i u drugačijim oblicima, kakve su erotske batine? Na koji način osobe koje uživaju u erotskim batinama, bilo da vole da “izlupaju” nekoga ili da sami “dobiju po guzi” objašnjavaju i razmeju sami sebe?

Jedan od težnji mnogih knjiga i publikacija, video zapisa, instrumenata i izjava na intrenetu je povlačenje granice između erotskih batina i S&M-a. U isto vreme, razlike između erotskih batina, fizičkog kažnjavanja i sado-mazohizma se umanjuju zajedničkom upotrebom ovih termina u svakodnevnom životu. Ali učesnici insistiraju na tome da se povuče jasna linija između S&M-a i erotskih batina.

“Ne zanima me sve što se dešava u S&M-u kao načinu života.”-kaže jedan od njih-“Ja samo želim da učestvujem u erotskim batinama i disciplini, sa osobama suprotnog pola.”

Šta u stvari ovo zaranjanje u dubine jedne seksualne podkulture govori o seksualnim scenama, neutralizaciji osude, stvaranju određene slike o sebi i razvijanju svog seksualnog bića?

Prvo što bi mogli da zaključimo je da su društvene norme, odnosno pravila, jasno postavljena, čak i u ekstremnim seksualnim podkulturama. Učesnici u ovim grupama, stvorili su mini nivoe odnosno granično područije koje određuje koliko je tačno potrebno erotskih batina i ponudili opravdanje za svoja interesovanja. U samoj grupi osuđuju pojedine stvari, želje i kotiste tehnike neutralizacije osude. Sve to podseća na društvene norme koje nas okružuju, u prihvaćenim društvenim standardima o tome šta je normalno, a šta nenormalno odnosno neprihvatljivo.

Sve to ukazuje na ogromnu kompleksnost seksualnosti. Seksualno biće određene osobe je promenljivo, razlikuje se i istovremeno je i lično i društveno, kao deo trihvaćenih pravila i normi ponašanja. Seksualna pravila su putokazi, ali se mogu prilagođavati i prepravljati kada je reč o pojedincu. Erotske batine treba posmatrati kao jedno od mnogih prilagođenih pravila, koje pojedinci uspevaju da obrade, baziranom na mešanju i promeni poznatih međuljudskih pravila koja definišu odnose među osobama. Prošireno viđenje seksualnosti, predstavljeno kao međusobni odnos uzmeđu društvenih normi i zasebne ličnosti, umesto kao serija pravila o tome šta je dobro a šta loše, može samo da koristi onima koji pokušavaju da pronađu svoj put ka seksualnosti, zadovoljstvu i uživanju, bez obzira na koji način, makar i kroz bol, ukoliko im to prija.

Da bi razumeli učesnike u erotskim batinama, moramo da postavimo šire pitanje o učesnicima u seksu. Zbog čega bilo ko radi ono što radi tokom seksa? Zbog čega je društvo toliko zabrinuto i željno odgovora na pitanje šta je normalno a šta ne u seksu? Moramo da naučimo mnogo više o neobičnim seksualnim aktivnostima da bi ih razumeli, kao i njihovu ulogu u životima osoba koje u ovakvim aktivnostima učestvuju.

3 коментара »

 1. Da bi sve dobro funkcionisalo, ja mislim da bi trebalo uraditi ovako:

  1. Devojka dolazi u odeći, farmerke, suknja, gore bluza…
  I onda treba da se sama pripremi. Da tu, pred Njim (ili Njom) sama skine farmerke, suknju, bluzu, patike…
  Da ostane u majici i gaćicama, eventualno čarapicama. Možda je bolje da i njih skine, da bude bosa.
  Najbolje bi bilo bela majica i bele (ili crne) sportske minimalke.

  2. Devojka dolazi u pižamici, spavačici, bebi-dolu…

  Gore nema ništa ispod, dole isto sportske minimalke.

  3. Može da dođe i u trikou, šorcu za fizičko i sl.; ispod trikoa ne bi trebalo da nosi gaćice, a ispod šorca da.

  Za prvi put kada će dobiti, dobro je da bude PREKO gaćica.
  I ako je prebacena preko Njegovog ili Njenog kolena, meni je najudobnije da budem na krevetu, da imam ispod sebe nešto. Ne da mi ruke i noge „vise“.
  I da taj prvi put bude nekoliko minuta pljeskanja, da se cela guza dobro zacrveni.
  I to da bude sasvim dovoljno za prvi put, da se devojka nauči, da se opusti, da se navikne.

  Posle, kada se malo privikne na to, moga bi da, pre nego što se prebaci preko kolena, sama spusti gaćice. Ali ne samo malo, nego dovoljno da zadnjica bude „dostupna“; barem do pola butina.
  Devojka bi se mogla „vaspitati“ i da treba da skine gaćice, skroz, i da ih lepo složi pored.

  Kada se već dobro navikne, ponekad bi mogla da dobija i skroz gola, bez ikakve odeće. U pojedinim prilikama, kada joj je to poklon za rođendan i sl.

  Коментар од poslusnaucenica — јануар 29, 2011 @ 2:37 am

 2. @poslusna
  sjajna si!
  što bi rek’o Tony Cetinski „Blago onom ko te ima“ 🙂

  Коментар од Buldix — фебруар 2, 2011 @ 9:31 am

 3. poslusna da li bi htela mene malo da vaspitas,poslednji put me je komsinica dobro istukla po golom dupetu pre par godina

  Коментар од Анонимни — март 5, 2011 @ 12:39 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: